Revisjonstjenester

Andre revisjonstjenester


I tillegg til å være revisor for kommunen, utføres revisjon også for:


  • Kommunale og interkommunale foretak
  • Stiftelser og legater
  • Kirkelig fellesråd og menighetsråd
  • Bekreftelser
  • Attestasjoner
  • Andre tjenester

I kommunen kan vi også yte bistand til kontrollutvalget dersom de ber om gjennomganger av spesielle områder innenfor etterlevelsesrevisjon.

Andre tjenester er blitt en stadig mer sentral del av vårt tilbud.


Det gjelder både attestasjoner og bekreftelser, og i tillegg kan vi og gjøre både konkrete granskninger og mer deskriptive analyser.


En del oppdrag av denne kategori følger av vår rolle som valgt revisor hos våre kunder. Annen bistand følger av vår solide kompetanse innenfor bl.a offentlig sektor.

Aktuelle linker

Webmaster :  Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

© Bærum kommunerevisjon

webhost: one.com

Vi er medlem av NKRF