Tjenester

Våre tjenester og virksomhet


Vi leverer de revisjonstjenestene som kommunen, kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser/fond, kirkelig fellesråd og menighetsråd etter gjeldende lov/forskrift er pålagt å få utført i henhold til god kommunal revisjonsskikk i Norge / god revisorskikk i Norge.


Disse oppgavene reguleres av forskjellige bestemmelser og har ulike formål. Vi har derfor bygget opp en bred kunnskapsbase for å håndtere de ulike oppdragene, og vi søker å koordinere vår samlede erfaring og kompetanse ved gjennomføring av oppdrag.

Webmaster :  Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

© Bærum kommunerevisjon

webhost: one.com

Vi er medlem av NKRF