Ansatte

De ansatte i revisjonen

Samlet besitter vi en sterk kompetanse. Vi er opptatt av å holde oss faglig oppdatert  med jevnlige kurs og opplæring,  og vi har etablert et godt team hvor vi er opptatt av å utnytte hverandres kompanse slik at vi blir enda bedre. 


Ønsker du kontakt med kommunerevisjonen, så kan vi nås både på epost, telefon, og vanlig post. 

Telefon, sentralbord: 67 50 40 50


Vi benytter Skype for business, så du finner oss på Skype.


Per-Martin Svendsen

Revisjonssjef

Telefon: 67 50 38 20

Mobil:    90 57 26 90

Epost:Per-Martin.Svendsen


Morten Mjølsnes

Forvaltningsrevisor

Telefon: 67 50 38 26   

Epost:  Morten.Mjølsnes

 

 


Anne Njøten Grøtterud

Revisor

Telefon: 67 50 38 32

Epost: Anne.Grøtterud


Ole Jørgen Klaussen

Spesialrådgiver

Telefon: 67 50 38 22

Mobil:    90 56 22 96

Epost: 

Ole.Klaussen@baerum.kommune.noMona Høegh Amundsen

Spesialrådgiver - Jurist

Telefon:

Epost: Mona.Amundsen


Kanwel Shezady Malik

Revisor

Telefon: 67 50 36 31

Epost: Kanwel.malik


Eksternt innleie.


Ved behov kan vi leie inn ekstern kompetanse for kortere perioder.  Alternativt inngå samarbeid med andre revisjoner.


Dette  skjer når vi har helt spesielt  behov for  kompetanse vi ikke selv besitter.

Webmaster :  Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

© Bærum kommunerevisjon

webhost: one.com

Vi er medlem av NKRF