Rapporter år 2018

Rapporter 2018

Kontrollutvalget ville ha vurdert hvor godt kommunen motvirker arbeidslivskriminalitet hos sine leverandører. Arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter. Dette innebærer utnyttelse av arbeidstakere og virker konkurransevridende. Kommunens ansvar er hovedsakelig knyttet til å sikre leverandører som etterlever kravene til lønns- og arbeidsvilkår.

[Rapporten i PDF her] 

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke «Praktisering av offentlighet og foreløpig svar. Denne rapporten har som formål å svare på om Bærum kommune legger til rette for åpenhet og innsyn, og om det gis foreløpig svar i saker som ikke kan behandles innen rimelig tid. Rapporten fokuserer på utfordringer på området.

[Rapporten i PDF her]

Kontrollutvalget har vedtatt å undersøke om veivedlikeholdet inkludert snørydding av gang- og

sykkelvei, er i samsvar med inngåtte kontrakter og vedtatte målsettinger i kommunen.

[Rapporten i PDF her]

Kontrollutvalget vedtok en forvaltningsrevisjon for å undersøke om kommunen behandler

dispensasjonssøknadene objektivt og likeverdig.

Bakgrunnen for undersøkelsen var bl.a. korrupsjonssakene i byggesaksbehandlingene i Drammen

og Tjøme.

[Rapporten i PDF her]

Webmaster :  Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

© Bærum kommunerevisjon

webhost: one.com

Vi er medlem av NKRF