Rapporter år 2018

Rapporter 2018

Kontrollutvalget ville ha vurdert hvor godt kommunen motvirker arbeidslivskriminalitet hos sine leverandører. Arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter. Dette innebærer utnyttelse av arbeidstakere og virker konkurransevridende. Kommunens ansvar er hovedsakelig knyttet til å sikre leverandører som etterlever kravene til lønns- og arbeidsvilkår.

[Rapporten i PDF her]

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke «Praktisering av offentlighet og foreløpig svar. Denne rapporten har som formål å svare på om Bærum kommune legger til rette for åpenhet og innsyn, og om det gis foreløpig svar i saker som ikke kan behandles innen rimelig tid. Rapporten fokuserer på utfordringer på området.

[Rapporten i PDF her]

Webmaster : Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

© Bærum kommunerevisjon

webhost: one.com

Vi er medlem av NKRF