Rapporter år 2017

Rapporter 2017

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om kommunikasjonen ved

overføring av pasienter fra sykehuset til kommunen.

[Rapporten i PDF her]

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke kommunens oppfølging av psykososialt og fysisk miljø i barnehagene.

 

Hovedfunn viser at de kommunale barnehagene får dårligere skår enn de private i foreldreundersøkelsen. De to viktigste årsakene til dette kan være:

  • Misnøyen med mattilbudet.
  • Misnøyen med lokalene.

[Rapporten i PDF her]

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke om kommunens byggesaksbehandling kan effektiviseres.

 

Forvaltningsrevisjonen skulle undersøke disse problemstillingene:

  • Hva hindrer effektivitet i byggesaksbehandling?
  • Er kommunens regelverk til hinder for effektiv saksbehandling?

[Rapporten i PDF her]

 

Webmaster : Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

© Bærum kommunerevisjon

webhost: one.com

Vi er medlem av NKRF