Rapporter år 2014

Rapporter 2014

Denne rapporten vurderer om kommunen har de beredskapsplaner regelverket krever for å håndtere aktuelle uønskede hendelser.

Undersøkelsen kartlegger også om beredskapsplanene er i samsvar med kommunens egne regler.

Rapporten i PDF her.

 

Kontrollutvalget ønsket å kartlegge om kommunes beslutninger om tiltak rettet mot miljø og klima reflekteres i rapporteringssystemet og om rapporteringen gir et riktig bilde.

Rapporten i PDF her.

 

Kontrollutvalget ønsket å få kartlagt de testamentariske gavene til kommunen og vurdere om kommunen følger opp intensjonene giverne har hatt med gavene.

Rapporten i PDF her.

 

I denne rapporten undersøker revisjonen problemstillinger knyttet til fordeling av treningstider i kommunens idrettshaller og gymsaler. Videre ser rapporten nærmere på ordningen med driftsavtaler mellom idrettslag og kommunen knyttet til idrettshaller.

Rapporten i PDF her.

 

 

Kontrollutvalget vedtok på bakgrunn av en forundersøkelse, å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å vurdere kommunens tilskuddordning til idrettslag.

Rapporten i PDF her.

 

Webmaster :  Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

© Bærum kommunerevisjon

webhost: one.com

Vi er medlem av NKRF