Rapporter

Rapporter og prosjekter


Bærum kommunerevisjon gjennomfører ulike undersøkelser for kontrollutvalget hvert år, og i hovedsak er dette forvaltningsrevisjonsprosjekter.


Alle rapportene blir oversendt og behandlet i kontrollutvalget.


Kontrollutvalget behandler rapportene på selvstendig grunnnlag, og kan så selv velge hva som skjer videre med rapportene.  Noe oversendes  til videre behandling  i kommunestyret.


Velg årstall i menyen over, og finn rapportene du søker. De finnes i  PDF format, slik at du kan laste ned.

Kontaktperson for rapportene er:

 Morten Mjølsnes

Forvaltningsrevisor

Telefon: 6750 3826

Epost:morten.mjolsnes@baerum.kommune.no

Alle våre prosjekter fra 1999 og frem til dags dato  er tilgjengelige. Se meny over, og velg  år.

Webmaster :  Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

© Bærum kommunerevisjon

webhost: one.com

Vi er medlem av NKRF