Hjem

Velkommen til Bærum kommunerevisjon

Vi er lokalisert i Bærum kommunes rådhus i Sandvika, og er kommunens egen revisjon.

Våre tjenester omfatter


Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonene. Dette er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Regnskapsrevisjon  innebærer vurdering av om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrifter.

Er opprettet  som revisjonsordning for lokalforvaltningen, hjemlet i kommuneloven § 78 nr. 3.

Selskapskontroll

Selskapskontroll er i sterk utvikling og innebærer kontroll med eierskapet i kommunalt eide selskaper.   

Vi utfører også revisjon av andre områder, som legater og menigheter. Samt bekreftelser og attestasjoner.

Ledige stillinger

Når vi har ledige stillinger, så legges

disse ut.

Webmaster :  Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

© Bærum kommunerevisjon

webhost: one.com

Vi er medlem av NKRF