Hjem

Velkommen til Bærum kommunes forvaltningsrevisjon

Vi er lokalisert i Sandvika og er kommunens egen forvaltningsrevisjon.

Våre tjenester omfatter


Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonene. Dette er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Selskapskontroll

Selskapskontroll er i sterk utvikling og innebærer kontroll med eierskapet i kommunalt eide selskaper.   

Ledige stillinger

Når vi har ledige stillinger, så legges

disse ut.

Webmaster :  Ole Jørgen Klaussen

webmaster@kommunerevisjonen.no

webhost: one.com

© Bærum forvaltningsrevisjon

Vi er medlem av NKRF